JAK PRZETRWAĆ TARGI KSIĄŻKI I… NIE KUPOWAĆ KSIĄŻEK?