Odzież przydatna do budowy wędzarni jak i do samego wędzenia