JAK SUSZYĆ KWIATY / Porównanie dwóch metod / Prasa do suszenia kwiatów / Kwiaty w ramce